Referat fra møde 12.04.2015

Referat fra Klimagruppemøde 12.04.2015
Til stede: Tanja (Clara), Louise, André, Eva, Lydia, Sarah og Brian
1. Ordstyrer og referent var Brian
2. Status på aktuelle projekter
a. Der er sendt ansøgning om midler til det Grønne Hjørne II. Det drejer sig om nedtagning af hegn og beplantning af området ud mod Vognmandsmarken og dele af Livøgade. I den forbindelse snakkede vi også om oprettelse af de to haver for de to stuelejligheder i Livøgade, men var enige om at det ikke er noget vi fra klimagruppen skal tage stilling til.
b. Såfremt vi kan få tilladelse (og det ser sådan ud) så skal vi have lånehøns fra 1. maj. Sarah meddelte at hønsegården både er rotte og ræve sikker. Hønsene går ind og ud af sig selv der skal bare åbnes/lukkes for hønsehuset morgen og aften. Vi skal selv stå for fodringen af hønsene.
3. Der blev gjort status på havekasser og den nyeste liste over havekasserne og deres ”ejere” medsendes dette referat.
4. Planlægning af havedagen d.19/4. Havedagen kommer til at foregå fra. 13-17 og vi mødes i beboerlokalet i nr.70.
a. Brian, Sarah og Eva (måske) mødes om lørdagen og renser borde/bænke så de er klar til at blive malet.
b. På selve dagen skal vi, udover at plante vores havekasser, male borde, bænke og træstubbe. Louise medbringer maling, pensel og klude.
c. Kl.16 samles vi igen i beboerlokalet hvor der vil være kaffe og kage (Louise og Tanja bager) mm. Brian medbringer platkrus. Her slutter vi af med at aftale næste klmagruppemøde. Vi har fået bevilget 200,- fra BR som vi kan bruge på havedagen.
5. Der blev derudover diskuteret:
a. Skal klimagruppen have et nyt navn? Idéen er at tiltrække andre udendørs aktiviteter end havekasserne. Vi blev ikke enige om et navn, men blev dog enige om at arbejde videre med et ”catchy” navn.
b. Det blev vedtaget at vi d.30. august i år vil lave loppemarked i Askøgade og den åbne gård. Dette ændres dog til 29 august og slås sammen med sommerfesten 
c. Vi snakkede om at hvis der var havekasser i overskud at plante dem med urter og sætte et ”spis bare” skilt op så alle beboere kan opleve glæden ved det vi laver.
d. Man kan henvende maile til Brian mht. Idéer til tiltage i gården ifm. Gårdvandring d.27/4. Som udgangspunkt var der ønsker om beskæring af træer og trimning af buske (bl.a. sommerfugel busk) så solen bedre kan skinne igennem. Ligeledes skal Brian holde øje med et passende sted til obevaring af lånehønsene.