Møde om kælderrum

Tirsdag d.15. maj kl.19:00 afholder vi et møde i billardlokalet, Askøgade 14 kælderen, for af jer beboere der har gode idéer til hvad vi kan bruge div. kælderrum til af aktiviteter.

BR faciliterer mødet og bakker op, men det er vigtigt at idéerne skal komme fra jer samt lysten til at lægge de nødvendige arbejdstimer i.

cropped-cropped-c3b8stergc3a5rden1.jpg

VEL MØDT!
Beboerrepræsentationen

Indkaldelse til det årlige beboermøde

i Kildevældskirkens krypt

Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.00

Dagsorden for Østergårdens beboermøde:

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Beboerrepræsentationens beretning
 4. Beretning fra Fonden Østergården
 5. Godkendelse af beboerrepræsentations regnskab 2017
 6. Orientering om LAR Projektet
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af 5 beboere til beboerrepræsentationen
 9. Valg af 2 supplanter til beboerrepræsentationen
 10. Valg af 2 kritiske revisorer
 11. Valg til beboerposten
 12. Fastsættelse af mødediæter
 13. Eventuelt

Med venlig hilsen

Beboerrepræsentationen i Østergården

Årsberetning Østergaarden 2017Årsberetning Østergaarden 2017, 2Årsberetning Østergaarden 2017, 3

Info om LAR-gården fra Beboerrepræsentationen

Kære alle, 

Vi har i dag modtaget informationer om det videre forløb i LAR-gården og vi, fra Beboerrepræsentationen er i kontakt med projektledelsen omkring det meget korte varsel omkring fjernelse af cykler.

Derudover efterspørger vi information om placering af barnevogne og Christiania-cykler og har vi spurgt til placeringen af byggeplads.

Så snart vi har yderligere informationer vil vi sende dem videre.

Skulle du have spørgsmål som Beboerrepræsentationen skal hjælpe med at indhente svar på er du velkommen til at skrive til ostergaarden2100@gmail.com eller komme forbi Beboerrepræsentationens lokale 1. mandag i måneden kl. 19.30.

På vegne af Beboerrepræsentationen