Havgruppe 2.0 næste møde

Kære beboere i Østergården,

I sidste uge holdt vi et stiftende møde for et nyt gårdlaug/havegruppe. Omkring en 12 mennesker dukkede op og det blev hurtigt klart, at første punkt på dagsorden bliver vores nye orangeri. Dvs. hvordan vi skal indrette det.

Det er ikke for sendt at være med i vores nye havegruppe, alt du behøver er at møde op til vores næste møde som er på tirsdag 4/6 kl.19:00 i vores fælleslokale i nr.70. Ønsker man at komme på vores havegruppe liste, så send en mail til klima@ostergaarden2100.dk og så vil i modtage en mail hver gang vi holder møde.

Mvh

Havegruppen 2.0

Besked ang. vand i gården

Der har været en del bekymringsspørgsmål ang. vandposten på siden af Orangeriet/drivhuset, de fleste børn i gården syntes det er sjovt at lege med vand og endda drikke en lille slurk en gang imellem og det er helt fint.

Jeg gør hermed opmærksom på at vandposten som er monteret ude på siden af drivhuset er alm. postevand og der er ingen risiko ved at anvende det som tørstslukker.

Både børn og voksne kan gå en forhåbentlig varm sommer i møde med koldt vand inden for rækkevidde.

Det skal for god orden skyld nævnes at vandposten inden for i drivhuset og den fritstående vandpost ud for opg. 58  ,ikke er til at drikke og er kun til vanding da vandet pumpes op fra de nedgravede regnvandstanke.

/Ejendomsmesteren

plancher002

Beboerposten Maj 2019

 

 Beboerposten Østergården

Maj 2019

Redaktionen består af: Brian Long, Eva Rothenberg, André Vidas, Judith Hjelm og Thea Arends

 

Nyt om LAR-gården

Som I har bemærket, så er LAR-gårds projektet i den store gård færdig. Både før og under det store arbejde, har det været svært at forestille sig hvordan det ville blive, men den er blevet så flot og vi glæder os rigtig meget til at tage den i brug. Anlægsgartneren har nu vurderet at græsset kan betrædes og vi vil i løbet af sommeren få stillet borde og bænke op. Hvem der helt præcist skal afholde udgiften, er noget vi skal kigge på, men vi skal nok sørge for at der kommer nogle sæt op på den ene eller anden måde. Hvornår vi fuldt ud kan nyde gården og tage den i brug, afhænger af beplantningen. Derfor opfordrer vi beboerne og deres børn til at passe godt på den nye beplantning, selvom det kan være svært – især for de små. Apropos de små, så er det aftalt med administrator at den ene gynge i det eksisterende gyngestativ, bliver udskiftet med en babygynge og der vil også blive sørget for sand til sandkassen.

Vores håb for den nye gård er, at den som den gamle, kan blive genstand for en masse sociale arrangementer som sommerfester, fastelavn, juletræstænding samt fællespisning i sommerens løb. Desuden har vi fået et lækkert orangeri som også kan skabe en masse fælles aktiviteter. Vi håber derfor at alle naboer vil benytte gården og opfordrer til at man tager initiativ til fællesspisnings-arrangementer i løbet af sommeren. Det kan være planlagte, såvel som spotane aftensmads-sammenkomster og hygge. Husk at invitere dine naboer og her er vores Facebook gruppe også en god måde at sprede ordet på.

Vi har i forbindelse med LAR gården fået et nyt skraldesystem som skulle være fremtidssikret. I den forbindelse vil vi gerne viderebringe en bøn fra vores ejendomsmester René om at man folder pap inden man kommer det i papcontaineren.

Desuden vil vi gøre opmærksom på at cykler ikke må spærre ’kørebanen’ og indkørslerne, samt porten i store gård.

/Beboerrepræsentationen

Har du lyst til at være med i vores kommende gårdlaug?

Som en del af at vi fik en ny gratis LAR-gård, har vi forpligtiget os til at stifte et gårdlaug. Vi ved ikke helt hvilke forventninger kommunen har til vores kommende gårdlaug, selv om vi har sendt dem en forespørgsel på netop dette spørgsmål.

Men hvorom alting er, så skal gårdlauget være med til at forskønne vores fællesarealer, både inde som ude. Og det behøver vi jo ikke noget svar fra kommunen for at sætte i værk. I denne udgave af beboerposten finder du en indbydelse til det stiftende møde for et nyt gårdlaug som bliver mandag d.20. maj kl.19:00 i vores selskabslokale i Vognmandsmarken nr.70. Vi håber på at der er en masse beboere der dukker op den dag.

/Beboerrepræsentationen

 

Haverne i Venøgade og Livøgade

I løbet af april er der sket nogle forandringer omkring de små haver langs med Venøgade og Livø­gade. Det har for mange, især for de der har lejligheder med have tilknyttet, været en sørgelig, men nødvendig forandring. Denne udvikling skyldes at de metalhegn der stod i skellene skulle fjernes. De blev fjernet på resten af ejendommen for en del år siden og nu var det så blevet tid til haverne.

Begrundelsen er at de var meget slidte og visse steder direkte farlige. For at fjerne hegnene var det nødvendigt at fjerne hækkene, der mange steder var vokset ind i og op ad dem. Denne svære beslutning er truffet af Fondsbestyrelsen og taget ud fra sikkerhedshensyn.

Der er blevet plantet bøgehæk i stedet. Beboerne der bor i lejlighederne med have, som er direkte berørt, blev informeret i henhold til de gældende regler for varsling. Ikke desto mindre, er der blevet udtrykt stor frustration fra flere af de berørte beboere. Det er beklageligt at Fonden i denne sag ikke har taget beboerne med på råd. Dette er meget beklageligt og vi opfordrer til en langt bedre kommunikation og større inklusion om­kring så indgribende beslutninger i fremtiden.

For nu, håber vi at de nye bøgehække kan nå at springe ud i denne sæson, så vi får biodiversiteten tilbage og haverne kan nydes nogenlunde ugenert og at de fine blomsterbuske og træer, folk har plantet i deres haver gennem tiden, overlever denne noget hårdhændede proces.

/Redaktionen

Østergårdens fitnessrum 

I Østergårdens fitnessrum, kan man som beboer træne alle ugens dage. Lokalet, som er beliggende i kælderen i store gård, har en masse forskelligt udstyr tilgængelig hvilket bl.a. inkluderer spinning­cykel, romaskine, crosstrainer samt håndvægte.

Man kan få et medlemskab ved at henvende sig til Morten Grubbe (motion@ostergaarden2100.dk). Det forudsættes at man som medlem også hjælper til med lokalets vedligeholdelse ved at rydde op efter sig selv samt at medvirke til jævnlig rengøring. Ved indmeldelse opkræves et depositum på 200 kr.

/Redaktionen

Husorden og det gode naboskab

Der har i den seneste periode været nogle indslag på Facebook, som handler om hvordan vi bor sammen i Østergården. Vi har et sæt retningslinjer for det, som du kan læse i ejedommens hus-orden på Østergårdens hjemmesiden ’Ostergaarden2100.dk’ under fanen ’Om Østergården’.

Samtidig vil vi gerne slå et slag for det gode naboskab. Både når det handler om positive ting og eventuelle forskelle og gener. Vi opfordrer derfor til at snakke sammen, som gode naboer når der er behov for det. Med åbenhed og interesse for trivslen her. Både fysisk og i vores Facebook gruppe.

/Redaktionen

Møde om gårdlaug 20. maj.

Indkaldelse til etablering af gårdlaug

På beboermødet i februar i år, lovede vi at indkalde til et stiftende møde, for etablering af et gårdlaug.

Beslutningen for at etablere et gårdlaug er to fold; For det første har vi overfor Københavns Kommune, PrivatBo og Fonden forpligtet os at have et gårdlaug i forbindelse med LAR-gårdsprojektet. For det andet, og måske det vigtigste for os som beboere, er der et ønske om at samle naboer til at forskønne gården, inde som ude og sætte vores præg på den. Derfor inviterer Beboerrepræsentationen alle interesserede til at møde i vores

selskabslokale i kælderen, Vognmandsmarken 70 mandag d. 20 maj, kl. 19.00

Vi håber at rigtig mange af jer vil dukke op og deltage i fællesskabet.

Nogle af de ting vi skal snakke om, er bl.a. hvad vi skal gøre med vores plantekasser der står i Askøgade, hvor grill og borde-/bænkesættene skal stå og beplantning i og brugen af orangeriet. Vi skal også planlægge oprettelsen af en Beboercafé i et af de ledige fællesrum vi har i gården.

Mødet bliver faciliteret af Beboerrepræsentationen (BR) men gårdlauget vil fungere selvstændigt fremover, med reference til BR.

Vel mødt!

/Beborerepræsentationen

 

Orientering om nedsivningsforhold

Orientering om nedsivningsforhold

Det er observeret at det opsamlede regnvand fra tage og overflader i det centrale bassin i gårdhaven kun meget langsomt siver væk i tiden fra projektet har stået færdigt. Særligt efter de langvarige regnhændelser i uge 6/7 har der stået vand i bassinet i godt en uge. Under anlægsperioden var der ligeledes en periode, hvor vandet kun trak meget langsomt ned.

Fra torsdag den 14. februar til mandag den 18. februar (i dag) er vandstanden sunket med omkring 8 cm, således at der gennemsnitligt nu står små 10 cm vand i bassinet. Ved sammenligning med ”spejlbassinerne” hvor vandet alene forsvinder ved hjælp af fordampning, kan det således konstateres at der rent faktisk foregår nedsivning i bassinet – selvom det ganske rigtigt går meget langsomt.

Det er ikke ualmindeligt at nyetablerede nedsivningsbassiner fungerer dårligt i den indledende periode. I nogle tilfælde har det taget op til et par år, før nedsivningen foregår normalt. Den langsomme nedsivning kan skyldes såvel anlægsarbejdernes påvirkning af jorden samt vegetationens og mikroorganismers endnu manglende aktivitet i de underliggende jordlag.

Med udgangspunkt i de geotekniske undersøgelser, der blev foretaget forud for projektet, såvel som konkrete nedsivningstests foretaget efter den første afgravning, er det fortsat rådgivernes vurdering at nedsivningen vil komme til at fungere, det kræver blot lidt tid. Det forventes således at 1-2 vækstsæsoner, sammenhængende perioder med udtørring hen over sommeren samt længerevarende frostperioder vil have en betydelig effekt på nedsivningsevnen i fremtiden.

For at fremme nedsivningsforholdene er det således væsentligt at vegetationen i bunden af bassinet får ordentlig fat. Dette kan tage lidt længere tid end normalt såfremt bassinet står vandfyldt i længere perioder her i foråret.

Situationen er naturligvis ny i forhold til tidligere, hvor al vandet forsvandt ned i kloakken. Gårdhaven skal nu selv modtage og opsamle al regnvand fra bygningernes tage og belagte arealer i gården. Der vil, uanset hvor godt nedsivningen fungerer, altid være synligt blankt vand i grøften en længere periode efter større regnskyl, og det er gårdhaven også indrettet efter.

Man skal naturligvis vænne sig til de nye forhold, idet blankt vand ikke tidligere har været en del af oplevelsen af gårdhaven. Gårdrummet er udformet således at vand i grøften i længere eller kortere tid naturligt vil samles i bunden af grøften, for derefter at fordampe og sive langsomt ned i jorden, og er en ny effekt man skal lære at leve med. Det er et spørgsmål om tilvænning til hvordan man fremover kan/skal bruge gårdhavens muligheder, og naturligvis også skal tage sig i agt for de ændrede forhold.  Det er lykkedes hidtil uden problemer andre steder. Grøften vil tørre ud når regnmængden er mindre, og om sommeren vil den i lange perioder ikke opleves som våd.

Med venlig hilsen

Dialogteamet

Affaldsløsning nu i drift

Kære naboer

Den ny affaldsløsning er nu sat i drift. Det fremgår tydeligt hvilke fraktioner som der skal sorteres i.

poser

Affald/rest affald = dagrenovation ,bleer , juicekarton/mælk og smudsigt affald eks. Pizzabakker og lign.

Plast = plast , både blødt og hård plast

Metal =metal ,  så som dåser, konserves , skruelåg og lign.

Papir= ugeblade , aviser , reklamer osv.

Det skal dog understreges at biobeholderen stadig ikke er tilgængelig og der skal fortsat afleveres Bioaffald i de oprindelige biocontainere.

Pap og storskrald, elektronik og glas , skal fortsat sorteres inde i skraldehuset.

Ligeledes skal farligt affald som maling, kemikalier , lyskilder , sprayflasker m.m i skabet for farligt affald.