Affaldsløsning nu i drift

Kære naboer

Den ny affaldsløsning er nu sat i drift. Det fremgår tydeligt hvilke fraktioner som der skal sorteres i.

poser

Affald/rest affald = dagrenovation ,bleer , juicekarton/mælk og smudsigt affald eks. Pizzabakker og lign.

Plast = plast , både blødt og hård plast

Metal =metal ,  så som dåser, konserves , skruelåg og lign.

Papir= ugeblade , aviser , reklamer osv.

Det skal dog understreges at biobeholderen stadig ikke er tilgængelig og der skal fortsat afleveres Bioaffald i de oprindelige biocontainere.

Pap og storskrald, elektronik og glas , skal fortsat sorteres inde i skraldehuset.

Ligeledes skal farligt affald som maling, kemikalier , lyskilder , sprayflasker m.m i skabet for farligt affald.

Møde om kælderrum

Tirsdag d.15. maj kl.19:00 afholder vi et møde i billardlokalet, Askøgade 14 kælderen, for af jer beboere der har gode idéer til hvad vi kan bruge div. kælderrum til af aktiviteter.

BR faciliterer mødet og bakker op, men det er vigtigt at idéerne skal komme fra jer samt lysten til at lægge de nødvendige arbejdstimer i.

cropped-cropped-c3b8stergc3a5rden1.jpg

VEL MØDT!
Beboerrepræsentationen

Indkaldelse til det årlige beboermøde

i Kildevældskirkens krypt

Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.00

Dagsorden for Østergårdens beboermøde:

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Beboerrepræsentationens beretning
 4. Beretning fra Fonden Østergården
 5. Godkendelse af beboerrepræsentations regnskab 2017
 6. Orientering om LAR Projektet
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af 5 beboere til beboerrepræsentationen
 9. Valg af 2 supplanter til beboerrepræsentationen
 10. Valg af 2 kritiske revisorer
 11. Valg til beboerposten
 12. Fastsættelse af mødediæter
 13. Eventuelt

Med venlig hilsen

Beboerrepræsentationen i Østergården

Årsberetning Østergaarden 2017Årsberetning Østergaarden 2017, 2Årsberetning Østergaarden 2017, 3