Info om LAR-gården fra Beboerrepræsentationen

Kære alle, 

Vi har i dag modtaget informationer om det videre forløb i LAR-gården og vi, fra Beboerrepræsentationen er i kontakt med projektledelsen omkring det meget korte varsel omkring fjernelse af cykler.

Derudover efterspørger vi information om placering af barnevogne og Christiania-cykler og har vi spurgt til placeringen af byggeplads.

Så snart vi har yderligere informationer vil vi sende dem videre.

Skulle du have spørgsmål som Beboerrepræsentationen skal hjælpe med at indhente svar på er du velkommen til at skrive til ostergaarden2100@gmail.com eller komme forbi Beboerrepræsentationens lokale 1. mandag i måneden kl. 19.30.

På vegne af Beboerrepræsentationen

BEBOERPOSTEN NOVEMBER 2016

beboerposten

FRA REDAKTIONEN

Kære Naboer

Det er længe siden, vi sidst har udgivet en beboerpost, så der er nok at skrive om! Vi har i redaktionen ikke været gode nok til at samle informationer om de ting, der er foregået i Østergården det seneste halve års tid, og det beklager vi naturligvis. Vi har jo skabt en redaktion for at sikre, at vi får den bedst mulige informationsstrøm ud til samtlige beboere i Østergården. Nedenfor kan I læse lidt om, hvem vi er, hvad vi er til for, og hvordan vi ønsker vores arbejde og samarbejde med jer skal være. I kan også læse om beboerrepræsentationen og deres arbejde, om vores traditioner i Østergården, om gårdprojekterne, motionsklubben og havegruppen, tanker om fælles internet, det varme vand og god nabokarma.

Hjemmeside, beboerpost og facebook

På beboermødet januar 2015 blev der oprettet en redaktion som skal styrke informationsstrømmen fra beboerrepræsentationen og kommunikationen beboerne imellem. Redaktionen består pt. af 5 frivillige beboere.

Vi har oprettet en hjemmeside hvor der fra tid til anden vil blive opslået info om de ting der foregår i gården, information fra ejendomsmesteren, administrationsselskabet Privatbo og Fonden Østergården. Her bliver beboerposten ligeledes lagt op og har derfor overtaget for beboerposten i papirform. Det er derfor vigtigt at du går ind på hjemmesiden www.ostergaarden2100.dk og trykker ’FOLLOW’ i nederste højre hjørne. Her tilmelder du din mail. På den måde vil du få direkte besked på din mail, hvis der er nye indlæg på hjemmesiden.

Du kan godt fortsat få papirudgaven af beboerposten omdelt i din postkasse, hvis du ønsker det. Du skal blot give os besked, ved at lægge en seddel med dit navn og adresse i postkassen ved beboerrepræsentationslokalet i Vognmandsmarken 38, kld. Mærk sedlen ’BEBOERPOST’.

Hvis du er på Facebook kan du med fordel melde dig ind i gruppen ’Østergården 1933’. Her kan du kommunikere direkte med dine naboer. Facebookgruppen har til formål at skabe et tættere naboskab, styrke informations-flowet fra Beboerrepræsentationen, administrationen, varmemesteren og tilknytningen til lokalsamfundet. Den bliver administreret af Østergårdens redaktion og ikke beboerrepræsentationen. Vi vil understrege at Facebook gruppen ikke er hovedinformationskilden og at vigtige meddelelser altid vil blive lagt op på hjemmesiden og i visse tilfælde laves som opslag i opgangene. Men der vil helt naturlig være ting der er nævnt på Facebook og ikke hjemmesiden, da alle medlemmer kan skrive indlæg og ofte har deres daglige gang på dette medie.

Du kan også tilmelde dig gruppen ’Østergårdens bytte biks’ på Facebook. Det er en byttecentral for Østergårdens beboere. Her har du mulighed for give ting væk til dine naboer, som de kan få glæde af.

Fortæl dine naboer om disse muligheder, så flest mulig kan få glæde af det og deltage.

Redaktionen – den korte version

1.     Redaktionen består pt. af fem medlemmer: André Vidas, Thea Arends, Brian Long, Arn Kjærbo og Sarah Stjerne. Vi kan godt være flere. Skriv til redaktion@ostergaarden2100.dk, hvis du vil være med.

2.     Redaktionen administrerer Østergårdens to primære informationskanaler: Facebook-gruppen ”Østergården1933” og hjemmesiden http://www.ostergaarden2001.dk.

3.     Redaktionen administrerer også Facebook-gruppen ”Østergårdens bytte biks”.

4.     Redaktionen har til formål at formidle information i Østergården.

5.     Redaktionen er hverken en del af beboerrepræsentationen eller Privatbo og kan ikke svare på spørgsmål på vegne af nogen af dem. Til gengæld videreformidler vi gerne information, vi modtager herfra, via vores informationskanaler.

6.     Redaktionen har en ambition om ca. fire gange årligt at samle de vigtigste tråde fra hjemmesiden og Facebook-gruppen i en beboerpost. Beboerposten udkommer på hjemmesiden. Til de beboere, der har givet eksplicit ønske herom, udkommer beboerposten også i papirform.

7.     Redaktionen vil gerne modtage indlæg til hjemmesiden og beboerposten fra andre beboere, som har noget på hjerte. Skriv til redaktion@ostergaarden2100.dk med en god historie, et lille suk, et højt ønske, en smart idé eller hvad der nu kunne være af interesse for dine naboer.

/ Redaktionen

BEBOERREPRÆSENTATIONEN

Beboerrepræsentationens rolle i Østergården

På efterspørgsel skriver vi hermed et lille indlæg om, hvad beboerrepræsentationens (BR) rolle er i Østergården.

Vores fornemste opgave er at varetage beboernes interesser i Østergården. Har man henvendt sig til administrationsselskabet Privatbo, og oplever at ens sag er forkert/uretmæssigt behandlet, så kan man tage sin sag op med BR. Vi kan derfra videregive sagen til Bosam, hvis vi finder, at der er hold i den. Bosam er en lejerforening som rådgiver BR og varetager beboernes juridiske rettigheder ift. lejeloven. Heldigvis er det kun meget sjældent nødvendigt at gå så langt med en sag.

Husk i øvrigt altid først at tage kontakt til René eller PrivatBo med alle tekniske henvendelser som f.eks. manglende varmt vand.

Beboernes interesser varetages ydermere gennem det ene fondsbestyrelsesmedlem BR udpeger. De sager beboerne henvender sig med, og som BR behandler, kan i nogle tilfælde ende på Fondsniveau, og her er det beboernes fondsrepræsentant, der skal varetage det, beboerne og BR ser som værende i beboernes bedste interesse. Det kan f.eks. være at sørge for at bevare den lave husleje.

BR fungerer også som mægler i beboerkonflikter. Normalt skal formelle klager med flere underskrivere gennem PrivatBo, men i enkelte tilfælde hvor der er tale om en konflikt mellem to beboere, som ikke lige står til at løse i formelt PrivatBo-regi, tager BR sig gerne af den. Vi har ift. konflikter et tæt samarbejde med PrivatBo og de involverede parter.

En anden mere social rolle BR har, er at danne forum for årets tre fester i gården –  fastelavnsfesten, sommerfesten og juletræsfesten. BR har bl.a. kasserer-rollen og vil derfor sørge for, at der bliver købt ind eller valideret udlæg i forbindelse med de tre fester inden for en rimelig og fastlagt ramme. Vi lægger op til, at andre beboere kan melde sig som festarrangører ved det årlige beboermøde i januar, ligesom vi indkalder de frivillige festarrangører til et møde forud for festerne.

Hvis man har sager eller ideer til BR, kan man altid kontakte os på e-mailen br@ostergaarden2100.dk eller møde op i vores lokale i nr. 38, kælderen, kl.19.30 den første mandag i måneden (med undtagelse af juli).

          / Beboerrepræsentationen

TRADITIONER I ØSTERGÅRDEN

Loppemarked og sommerfest, lørdag 20. august 2016

Igen i år fik vi afholdt både loppemarked og sommerfest. Det hele skete i et ret hurtigt tempo, hvilket er en af grundene til, at vi fremover gerne vil melde tidligere ud – så der er flere, der kan deltage, og vi kan nå at arrangere festlighederne.

Loppemarkedet blev ikke nær så stort som året før. Vi havde ikke tid til at få en tilladelse til at spærre Askøgade af, så vi rykkede ind i den store gård. Her var ca. 10-12 boder og super god stemning. Der var både kaffe, og hjemmebagt kage til kunder og udstillere.

Sommerfesten blev også rigtig god, og der var mange, der havde lyst til at hjælpe. Vi fik rejst teltet, pyntet op, og der var et rigtig flot fremmøde. Til forskel fra sidste år stod man selv for al maden, og så var der stillet øl, rødvin og saftevand til rådighed. De sidste gik i seng ved 04-05 tiden, og der var højt humør…. Der var også god hjælp til at få ryddet op dagen efter, hvor vi pakkede det hele ned igen. En rigtig skøn dag, som vi rigtig gerne vil lave igen næste år. Vi begynder at melde ud til foråret, så vi alle kan få sat datoen i kalenderen, inden vi tager på sommerferie.

Hvis du har lyst til at være med i festudvalget, er du meget velkommen! Skriv til: fest@ostergaarden2100.dk

/ Monica Long

Juletræet og juletræsfest, søndag 27. november 2016

Vores beundringsværdige juletræ er desværre afgået ved motorsav. Det var et træ, der betød rigtig meget for mange beboere, og her vi samledes og sang vi julen ind hvert år. Derfor var det et stort chok for mange, at det blev fældet en dag i september.

Spekulationerne har kredset om, at det var fordi LAR-projektets arkitekter ville af med det. Det vil vi understrege IKKE er tilfældet. Der har på alle afholdte infomøder, projektforslag og foldere for LAR-projektet været informeret om, at juletræet skulle blive stående.

Forklaringen på fældningen er, at vores ejendomsmester René i sommer opdagede, at grenene på den ene side af træet var gået ud. Han tilkaldte en specialist, der skulle undersøge, hvad der var galt. Det kunne konstateres at træet var sygt og burde fældes. Da LAR-projektets arbejdsgruppe hørte det, tilså de ligeledes træet. Det blev, efter grundige overvejelser, godkendt af beboerrepræsentationen, at man blev nødt til at fælde det af sikkerhedsmæssige årsager.

Vi kan alle nok blive enige om at informationen om den beslutning og forløbet ikke har været tilfredsstillende. Det beklager både beboerrepræsentationen og redaktionen.

Men fortvivl ej – Jul skal vi have! Fonden har meddelt at de financierer et smukt juletræ med nye lyskæder i år. Det er så op til LAR-gårds teamet, i samarbejde med beboerne, at skabe et samlingspunkt i gården, hvor vi fremover kan nyde et smukt, lysende juletræ.

Juletraditionen er at vi sidste søndag i november tænder lyset på juletræet og danser omkring det. Derefter går vi i beboerlokalet, spiser æbleskiver, drikker glögg og saftevand og hygger os sammen. For at vi kan afholde arrangementet, skal der være nogen, der melder sig frivilligt som tovholdere.

Har du lyst til at være tovholder, så skriv en mail til fest@ostergaarden2100.dk

The more, the merrier! ♥

                                                                                                            / Redaktionen

BYFORNYELSESPROJEKTET

Den lille gård i Askøgade

Byfornyelsen i den lille gård i Askøgade er ved at være ved vejs ende. Stilladserne blev fjernet i august, lidt forsinket i forhold til den plan der tidligere var blevet udleveret.

De seneste uger er der blevet sat stillads op i gården igen. Håndværkerne skal udbedre nogle ting på det nye tag, men alt arbejde vil være afsluttet inden nogle uger.

Som det er blevet meldt ud af Privatbo, har gårdrenoveringen i den lille gård vist sig at støde på problemer. Jorden var meget mere forurenet, end man havde regnet med, og det har krævet meget at få renset den op. Det betyder, at man har set sig nødsaget til at skære væsentligt i projektets oprindelige udformning.

Vi kommer ikke til at få den terrasse, borde-bænkesæt og tørrestativer, som vi havde fået sat i udsigt. Det er jo brandærgerligt! Men det behøver jo ikke at betyde, at vi ikke kan skabe et dejligt uderum selv.

Vi opfordrer til at man på beboermødet til januar nedsætter et gårdlaug for hele Østergården, så vi i fælles front kan planlægge og styre eventuelle beboerinitiativer med indretning af både den lille gård og LAR-gården, når den står klar i efteråret 2017. Så tænk gerne over, om det er noget, du kunne have lyst til at være en del af.

Trods forsinkelse og overraskelser har vi fået et nyt smukt tag, tørre loftrum, isolering på loft og i kælder og beboerne i Askøgade kan dagligt glæde sig over den skønne græsplæne, de har fået i gården.

                                                                                                                                  / Redaktionen

STATUS PÅ FÆLLES INTERNET

Lidt forhistorie

I januar 2015 blev det besluttet at skifte TV-leverandør fra Stofa (satellit) til YouSee (kabel). I forbindelse med denne udskiftning var der debat om, hvorvidt det var muligt at få en fælles internetløsning, således at alle beboere i ejendommen kunne få fast internet til en lav pris. Fælles TV og internet er begge tiltag, hvor der kræves 100 procent tilslutning blandt beboerne. Da en fælles TV-løsning allerede var oprettet, var en udskiftning af leverandøren ikke en stor udfordring. Til gengæld viste en forhåndstilkendegivelse, at der kun var omkring 60 procent af beboerne, der var interesseret i en fælles internetløsning, og det ansås derfor ikke muligt at få oprettet en sådan fælles løsning.

SKAL VI PRØVE IGEN?

Men det kan være, at tiden er ved at være moden til at lave en ny undersøgelse af muligheden for fælles internet i Østergården, eller i hvert fald muligheden for at få billigt internet. Med udskiftningen til YouSee følger nemlig også muligheden for at få internet gennem samme firma. Det kunne derfor tænkes, at man ville kunne forhandle sig til en fordelagtig internetløsning, hvis et flertal af beboerne vælger YouSee som internetudbyder ( > 60-70 procent). Derved behøver der ikke at være 100 procent tilslutning, da der stadig er tale om en individuel ordning, dvs. hver beboer tager stilling til, om vedkommende vil have internet gennem YouSee eller ej. Alternativt skal der findes en anden løsning, hvor der skal trækkes nye kabler i hele ejendommen og ind i de enkelte lejligheder. Dette vil selvfølgelig kræve en stor investering til at starte med, men derefter vil den månedlige udgift formentlig være mindre end fra YouSee. En sådan løsning vil kræve 100 procent opbakning fra beboerne, da alle vil blive pålagt en udgift. Der kan også være yderligere udgifter i forbindelse med vedligeholdelse, da vi selv vil eje installationen.

I øjeblikket har beboerrepræsentationen desværre ikke tid til at undersøge markedet nærmere eller igangsætte en afstemning, men hvis der blandt vores naboer sidder en ildsjæl, som har lyst til at gå videre med projektet, er vedkommende meget velkommen til at kontakte os. Så kan vi sammen beslutte, hvad der skal ske.

                                                                                                            / Beboerrepræsentationen

KORT OM DET VARME VAND

Temperatursvingninger

Flere beboere klager med jævne mellemrum deres nød på Facebook, når det varme vand i perioder forsvinder. Temperatursvingninger på det varme vand har vist altid været et problem her i Østergården, men redaktionen har af René fået en forklaring på de seneste udfald, som er relateret til en ombygning af varmecentralen, der har givet en del udfordringer med at opretholde en rimelig temperatur.

Årsagen har bl.a. været en forkert dimensioneret motorventil på den nye varmtvandsbeholder. Denne er blevet skiftet, men det har forårsaget temperatursvingninger. René og Erik har gjort, hvad de kunne for at finde de rigtige indstillinger på ventilerne. Dette har ikke været nemt, dels fordi de har oplevet at modtage tvetydige meldinger fra leverandøren, og dels fordi det er et komplekst system. René og Erik gør hvad de kan, og situationen skulle da også være blevet bedre nu.

HVAD VI SELV KAN STILLE OP

For nogle lejemål skyldes temperatursvingningerne, at der er rustskaller og kalk i perlatorerne, som er de dysser, vandet kommer ud af. Det er derfor vigtigt, at vi selv husker at rense og vedligeholde disse.

/ Redaktionen

MOTION I ØSTERGÅRDEN

Motionsklubben

Trænger du til at få trænet biceps, triceps og de skrå mavemuskler? Så skulle du måske melde dig ind i motionsklubben, som har sit eget motionsrum her i Østergården. Send en mail til Morten Grubbe på motion@ostergaarden2100.dk, hvis du vil vide mere.

                                                                                                            / Redaktionen

NYT FRA HAVEGRUPPEN

Siden sidst

Den 22. maj holdt Klimagruppen havedag, og der var en hel del, der var mødt op for enten at få en plantekasse eller luge ud i deres nuværende plantekasse. Til trods for stilladsarbejdet, som skyggede for nogle af plantekasserne, blev det alligevel en god og hyggelig havedag med rigtig mange nye tilfredse brugere af plantekasserne.

EFTERÅRSHAVEDAG 6. NOVEMBER

Den 6. november bliver der så igen holdt en efterårshavedag. Her er nye som gamle plantekasse-brugere velkomne til at kigge forbi på Askøgade, luge ud og få en hyggelig sludder over en kop kaffe, kage og varm hjemmelavet suppe. Vi starter kl. 11 og fortsætter et par timer.

                                                                                                                    / Klima- og havegruppen

SKAB GOD NABOKARMA ♥

Skodder fra altanerne

Ryger du på altanen? Helt i orden! Husk blot at medbringe et askebæger, når du gør det. En urtepotte kan også gøre jobbet, men smid ikke dine skodder ud fra altanen. Så gør du os alle en tjeneste, og vores gårdmand Erik får en rarere arbejdsdag.

Tørring af vasketøj

Prisen for at benytte tørretumblerne i vores vaskerier bliver reguleret i nærmeste fremtid, så den svarer til den reelle udgift der er ved brugen af tørretumblerne. Det betyder at prisen vil stige fra 2 kr til 8 kr for 20 minutter. Vi opfordrer naturligvis folk til at tørre deres tøj i de dertil indrettede tørrerum i kældrene. På den måde sparer man både penge og ressourcer.

Husk, at du maks. må optage et tørrerum i to dage ad gangen, og at din adresse skal stå på den lås, du benytter på døren. Hvis du har sat lås på et rum, men finder ud af, at du alligevel ikke skal bruge det, så fjern venligst låsen igen. Så kan andre komme til. Det er god nabokarma ♥

                                                                                                                                  / Redaktionen

HAR DU LYST TIL AT VÆRE MED?

Har du lyst til at engagere dig, så er der rig mulighed for det.

Beboerrepræsentationen vælges hvert år på beboermødet i januar. Så hvis du har mod på at arbejde for Østergården og dine naboer, så er det her man stiller op.

Desuden er man altid velkommen til at støtte op om BRs arbejde. Det kan være du vil hjælpe til med afholdelse af gårdens arrangementer? Har du gode idéer til beboeraktiviteter, måske starte Østergårdens løbeklub? Har du mod på at skrive indlæg til beboerposten, stå for en legestue for gårdens mange børn, er du gårdhave-entusiast eller andet spændende, skal I alle være velkomne.

Henvendelse kan ske til redaktionen.

/ Redaktionen

KONTAKTINFORMATIONER

Beboerrepræsentationen er:

Niels Plougman (formand, suppleant til fondsbestyrelsen)

Brian Christopher Long (fondsbestyrelsesmedlem)

Jan Greif (medlem)

André Vidas Olsen (sekretær)

Morten Grubbe (kasserer)

Katrine Bang, Anders Heilemann og Nanna Bloch Hartmann (suppleanter)

Beboerrepræsentationen kan kontaktes hver første mandag i måneden i BR-lokalet i nr. 38 (kld) kl.19.30 eller pr. e-mail på: br@ostergaarden2100.dk

Redaktionen er:

Brian Long, Sarah Stjerne, Thea Arends, André Olsen & Arn Kjærbo. Redaktionen kan kontaktes på:

redaktion@ostergaarden2100.dk