LAR i Askøgade

Kære naboer,

Projektet på Askøgade er begyndt. Nogle vil nok få et mindre chok når de kommer hjem i dag – men træfældning og -rydning er begyndt.

Vi er ikke informeret fra Kommunen, der er ansvarlige for projektet – men som BR medlem har vi idag skrevet til dem og afventer svar.

For de som har cykler parkeret på Askøgade så skal de, ifølge skiltene, flyttes og være væk fra parkeringen mandag morgen. Det samme gælder indhold i plantekasserne.

BR, PrivatBo og ejendomskontoret ved ikke andet end det I ved – men lad os hjælpes ad og håbe at udformningen bliver god.

Mvh

Beboerrepræsentationen

Besked fra ejendomsmesteren

Kære naboer, I har alle i dag fået en skrivelse i vores postkasse, fra vores administrationselskab PrivatBo, om at der endnu er nogle af os der mangler at indlevere nøgle til loftrum. Nøglen skal indleveres til ejendomskontoret og kan enten lægges i deres postkasse eller indleveres personligt. Undersøgelsen vedr. mistanke om asbest kan ikke færdiggøres før alle rum er gennemgået. Og derfor er der endnu ikke nyt om omfang og klarhed over hvornår vi igen kan tilgå vores ting på lofterne.

Derudover – en venlig reminder om at huske at tømme postkasserne i ny og næ der er nogen der er svære at aflevere post til.

Mvh

Ejendomskontoret

LAR projektet fortsætter i Askøgade

Kære beboere,

Vi har længe undret os lidt over om man overhovedet ville gå i gang med anden del af LAR gård projektet, altså den del der inkluderer Askøgade. Det sker nu er vi dags dato blevet oplyst om i beboerrepræsentationen.

Københavns Kommune forventer opstart af anlægget d. 26. november og afslutning i marts 2020. I forbindelse med anlægget kan vi ikke parkere biler og cykler i Askøgade og når der skal anlægges nye fortove, vil det, for beboere med adresse i Askøgade, i perioder være adgang til ejendommen via fx gangbroer og/eller køreplader. Når Københavns Kommune har fundet en entreprenør, vil der komme orienteringer/opslag direkte fra entreprenøren ift. adgangsforhold i takt med at anlægget skrider frem.

Hvorfor i Askøgade?

Fremtidens gårdhave ved Askøgade skal være en demonstration af regnvandshåndtering for en åben gård, hvor ejendommene ligger på begge sider af gaden og demonstrere hvordan, der kan skabes sammenhæng mellem gård- og gaderum med en regnvandshåndtering, der både fungerer med trafik og kan skabe et mere grønt byrum. Projektet er skabt i samarbejde mellem beboere og ejerrepræsentanter i Fonden Østergården (Askøgade nr. 4-14 og Vognmandsmarken nr. 26-74), Københavns Kommune og et rådgiverteam bestående af landskabsarkitekter, ingeniører og
proceskonsulenter.

Hvad med plantekasserne?

I forbindelse med at projektet nu skal til at starte op skal de blandt beboere med interesse for plantekasserne gøre op med sig selv om vi ønsker at bevare dem. Derfor vil dette senest skulle ske i weekenden d.23-24 november. Har man et ønske om at bevare en eller flere plantekasser, så send en mail til klime@ostergaarden2100.dk med hvornår du kunne tænke dig at deltage med at flytte plantekasser i den ovennævnte weekend. Vælger vi ikke at flytte dem vil Københavns Kommune bare fjerne dem ift. projektet, så bevarelsen af dem er umiddelbar helt op til os som beboere.

Dette skriver Københavns Kommune i en skrivelse vi har modtaget i dag:

I fremtiden vil der:

 • Ikke være lovligt med bilkørsel fra Vognmandsmarken ind til
  Askøgade, men stadig være åbent for cykelkørsel. Askøgade
  ensrettes ikke, men bilkørsel fra Vognmandsmarken til Askøgade
  skal fremover foregå via Livøgade og Venøgade. Se vedhæftede kort
  (bilag 2)
 • Etableres 15 skråparkeringspladser i stedet for 15
  længdeparkeringspladser.
 • Etableres en plads i den ende af Askøgade, som ligger ud mod
  Vognmandsmarken.
 • Ændres vejstatus til en ”lege- og opholdsgade” med en
  hastighedsbegrænsning på max. 15 km/t.
 • Etableres cykelparkeringspladser i stativ.
 • Plantes 10 træer.

 

Med venlig hilsen

Beboerrepræsentationen

Vi mødes i Orangeriet

Kære Naboer,

Søndag d.20. oktober kl.14:00 mødes havegruppen igen ved Orangeriet og der ser vi gerne så mange af bl.a. børnefamilierne møder op, for vi skal lave en vandingsplan for vintersæsonen (ca. én gang ugentlig skal der vandes). Derudover så vil vi ændre lidt på udemøblet den dag samt efterskrue lidt på vores møbler inde døre.

Vi håber så mange af jer læser denne opfordring og kommer den dag. Som sagt, især jer børnefamiler, da i til dagligt bruger en del tid med jeres børn i gården som helt sikkert kan få glæde af at vande lidt planter under de voksnes opsyn 🙂

Mvh

Havegruppen/Gårdlauget

plantekasser

BR møde ændret

Kære naboer,

Normalt mødes beboerrepræsentationen den første mandag i måneden, men mødet her i August er ændret til tirsdag d.13. kl.19:30 og samme sted som altid.

Mvh

Beboerrepræsentationen