PrivatBo overgår til DEAS

Kære nabo,

Dette er en orientering om Fonden Østergårdens fremtidige relation til administrationsselskab. Der hænger information i opgangene og den vil også komme på hjemmesiden. Husk at det ikke ændrer på, at vi bor i en ejendom ejet af Fonden Østergården. Det er alene administrationsselskab der skifter.

“Frederiksberg Boligfond og De ti københavnske har siden 1993 sammen været ejere af PrivatBo amba, som har forestået administrationen af fondenes ejendomme på Frederiksberg og i København.

Drift af boligudlejningsejendomme bliver til stadighed mere kompleks på grund af nye regelgrundlag og teknik. Fondenes ledelser har dernæst fundet, at den ”armslængde”, som efter fondenes vurdering skal være til stede for at sikre den mest hensigtsmæssige administration, ikke fuldt ud opnås med den nuværende organisation, hvortil kommer at den nuværende administration, på grund af sin størrelse, er sårbar i forbindelse med opsigelser og lign.
Fondenes bestyrelser derfor overvejet, hvordan forvaltningen af ejendommene bedst kan tilrettelægges i fremtiden. Disse overvejelser har ført til, at fondene har besluttet at indgå en aftale med DEAS Ejendomsforvaltning om rammerne for et fremtidigt samarbejde om ejendommenes administration.

DEAS er en anerkendt ejendomsforvalter med hovedkontor på Frederiksberg. Det er fondenes opfattelse, at DEAS har de kompetencer og resurser, som fondene efterspørger, og at et samarbejde med DEAS vil fremtidssikre forvaltningen og styringen ejendommenes udvikling og drift.

Der arbejdes i øjeblikket på at få de sidste detaljer på plads, dels aftalernes endelige udformning, dels med at få alt det praktiske, som følger med fondenes beslutning, ført ud i livet. Det forventes, at DEAS overtager administrationen og driften af ejendommene inden sommerferien.

Det bemærkes, at administrationsovergangen ikke påvirker de særlige aftaler, som fondene har indgået med lejerne i de enkelte ejendomme. Disse aftaler vil blive videreført uændret, ligesom fondenes hidtidige politik for så vidt angår lejefastsættelse, vedligeholdelse og pasning af ejendommene vil være uforandret.

Fondsbestyrelserne ser frem til det forestående samarbejde med DEAS. Vi er overbeviste om at DEAS i de kommende år vil passe godt på vores ejendomme og på ejendommenes lejere.”

Beboerrepræsentationen og COVID

Kære naboer,

Grundet COVID situationen så kan man ikke fysisk henvende sig på det månedlige BR møde på mandag, men kan i stedet henvende sig på vores mail som er br@ostergaarden2100.dk hvis man har henvendelser og så tager vi den online 🙂

Tak for forståelsen

Beboerrepræsentationen

Sociale arrangementer i Østergården

Kære naboer, nu på lørdag er der den årlige sommerfest i gården. Det hele starter kl.15 hvor vi mødes i gården. Herefter tændes der op i grillenr. Husk at medbringe egen mad. Festudvalget står for indkøb af drikkevarer 🙂 Kom og vær med, det er for både børn og voksne 🙂

Den 24. september vil vi genoptage det månedlige fællesspisningsarrangement som Maria står for. Vi mødes kl.18 ved orangeriet og medbringer egen mad og drikke.

Ovenvinduer i orangeriet

Kære naboer,

Vær opmærksom på at ovenvinduerne i Orangeriet er mekanisk indstillede, dvs. at de åbner og lukker afhængigt af sol og temperatur. Man må derfor UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER pille ved dem!

På forhånd tak.

Beboerrepræsentationen

Næste BR møde

Kære naboer,

BR holder igen møde d.3/8 og har man noget man øsnker at henvende sig omkring kan dette gøres fra kl.19:30 denne dag. Man kan selvfølgelig stadig kontakte os via e-mail hvis man ikke har mulighed for at dukke op. Vores mail er br@ostergaarden2100.dk.

Vi håber i alle har haft en god ferie 🙂

Med venlig hilsen

Beboerrepræsentationen

Havedag 23/8 kl.12:00

Kære haveentusiat,

Søndag d.28/8 bliver der arrangeret endnu en havedag hvor vi mødes og hygger om de grønne tiltag i gården. Vi mødes ved orangeriet kl.12:00 på dagen.

Vi skal følge op på vandingen af planter samt kigge på om der skal fyldes på med mere grønt i orangeriet. Det tænkes også at vi kan gøre status af brugen af orangeriet.

Husk at skrive til klima@ostergaarden2100.dk hvis du vil deltage.

Mvh

Havegruppen

Orangeri og havegruppe

Brug af orangeriet.

Kære naboer,

Vi har oplevet et stort problem med at folk ikke rydder op efter sig i orangeriet eller efterlader ting dernede. For det første, man skal rydde op efter sig umiddelbart efter brug da der kan være nogle der ønsker at bruge det eller har reserveret det umiddelbar efter du har brugt det. Dette er ikke til diskussion. Det inkluderer at rydde alle overflader og tørre af efter sig samt feje og evt. vaske gulvet i orangeriet. Denne oprydning skal inkludere at man fjerner alt pynt med mere. Det kan godt være du tænker, det kan dem der kommer efter mig da få glæde af, men hvis alle tænker sådan, så hober efterladenskaber sig op i orangeriet og det er absolut ikke ønskeligt. Noget andet er larm efter kl.23 i hverdage og kl.24 i weekenden og før kl.8 om morgenen. Dette skal ligeledes stoppe da det er til stor gene for beboere med soveværelse ind mod gården. Hvis ikke dette overholdes, så kan alternativet være at der kommer en anden lås på og man så kun kan få adgang via leje som tilfældet er det med vores beboerlokale i kældere i nr.70. Dvs. en højere leje samt et gebyr på 500,- hver gang man skal bruge det. Vi håber ikke dette bliver aktuelt og at alle beboere i Østergården tager denne skrift til sig.

Som nogle af jer sikkert har bemærket, så kan der på tørre dage komme en lugt fra afløbet under orangeriet hvilket skyldes dets konstruktion (afløbssystemet). Vi har dog erfaret at man ved at hælde et par spande vand ned i afløbet fjerner stanken midlertidig.

Med venlig hilsen

Beboerrepræsentationen

Kom til havedag

Kære naboer,

Vi savner hænder i havegruppen for uden dem har vi ikke mulighed for at vedligeholde vores skønne orangeri, sørge for at planterne får lidt vand og få fyldt lidt brugbar jord og planter i vores plantekasser på Askøgade. Vi opfordrer derfor så mange af jer som muligt om at melde jer til ved at sende en mail til klima@ostergaarden2100.dk. Hvis vi fortsat skal køre med den åbne stil ift. brug af orangeriet, så er det vigtigt at flere beboere i Østergården tager et medejerskab for det og deltager aktivt i dets vedligehold.

At være med i havegruppen betyder ikke du skal være med til alt og hele tiden, men at du bruger et par timer i løbet af året, gerne forår og sommer når vi holder havedag. Det er også en hyggelig måde at være social på og møde dine naboer til en kop kaffe eller te.

Vi håber fra BR at en masse vil melde sig til for vi har brug for hænderne i havegruppen. Vi mødes næste gang søndag d.28/6 kl.12:00 ved orangeriet.

Med venlig hilsen

Beboerrepræsentationen

Havedag i Østergården

Kære naboer,

Havegruppen mødes d.7/6 kl.13:00 ved Orangeriet i den store går. Vi skal have arbejdet lidt med beplantningen i orangeriet og vi skal have placeret vores plantekasser og fyldt jord i dem.

Er man ikke med på havegruppens mail liste kan du skrive til klima@ostergaarden2100.dk og komme på listen. Har du bare lyst til at komme og hjælpe lidt med på selve dagen eller bare hygge med dine naboer, så kan man bare møde op.

Vi håber at se så mange af jer som muligt søndag 7/6 🙂

Mvh

Havegruppen

Beboerrepræsentationen mødes

Kære naboer,

På mandag d.4/5 genoptager beboerrepræsentationen sine månedlige møder, men grundet situationen frabeder vi os at beboerne møder op endnu. Har du noget som du mener BR bør drøfte, så send en mail til br@ostergaarden2100.dk og så vender vi det på mødet og vender tilbage til dig.

Mvh

Beboerrepræsentationen

Ryd op efter dig selv!

Kære naboer,

Det er dejligt at se at orangeriet bliver brugt flittigt, men vi har desværre observeret at man ikke er så god til at rydde op efter sig når man er færdig, inkl. at feje for kapsler og lignende.

Dette er der nød til at blive lavet om på. Alternativet er at der bliver sat en anden lås på og at man så skal hente en nøgle hver gang man skal bruge orangeriet, så vi kan holde lidt opsyn med hvem der ikke rydder op efter sig, og den idé er vi i beboerrepræsentationen faktisk ikke fan af.

Så hermed en opfordring til alle brugere, ryd op efter brug!

Mvh

Beboerrepræsentationen

orangeri001

Besked fra ejendomskontoret og BR ang. Covid-19

Vigtig information vedr. Covid-19

Kære naboer,

Vi er alle i en uprøvet situation – og vi er mange flere hjemme i alle døgnets timer hvilket betyder at vi de næste uger skal vise hensyn samtidig med at hele vores liv skal foregå i vores lejligheder. Det vil blive udfordrende – men jeg er sikker på at det er muligt. Jeg vil derfor – som BR repræsentant og beboer, opfordre til at vi viser hensyn og overholder husordenen. Se husorden her.

Samtidig betyder denne situation at der er mindre mandskab på ejendommen. Der hænger opslag i alle opgange og vil være tilgængeligt på FB og hjemmeside.

BR er tilgængelig på mail br@ostergaarden.dk

Pas på jer selv og hinanden

Booking af Orangeri

Kære naboer,

Så er den nye kalender kommet op nede i orangeriet med en guide for hvordan man sikre sig sin bookning af orangeriet og hvor de 50,- for bookningen skal betales.

Beslutningen om at tage 50,- for booking af orangeriet er taget af BR og Havegruppen og formaliseret til beboermødet d.24/2. Man er selvfølgelig altid velkommen til at bruge orangeriet uden at skulle booke det, uden for de bookede dage og tidsrum.

Vi håber i tager godt imod den nye procedurer som tidligere har være annonceret. De 50,- vil blive brugt til havegruppens fremadrettede arbejde med at holde orangeriet pænt samt andre forskønnende projekter i gården.

Der var en håndskreven seddel med ønsker om bookninger. Det er lykkes mig at få fat i de fleste og den sidste person jeg ikke kunne nå, håber jeg læser dette opslag.

Når man har booket orangeriet, vil der i højre side af denne hjemmesiden under kommende event stå at orangeriet er booket og hvilken dag og tid det er booket. Der vil ikke fremgå navne, adresser eller andet her, kun at det er booket.

Med venlig hilsen

Havegruppen og beboerrepræsentionen

kalenderorangeri

orangeri_orden

Beboermøde 2020, dagsorden og beretning

 Dagsorden for Østergårdens beboermøde

i Kildevældskirkens krypt

mandag den 24. februar 2020 kl. 19.00

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Beboerrepræsentationens beretning
 4. Beretning fra Fonden Østergården
 5. Godkendelse af beboerrepræsentations regnskab 2019
 6. Indkomne forslag
 7. Tørrerum, opdeling med trådhegn, så rum inddeles i to
 8. Indkøb af støvsuger til rengøring af tørrerum
 9. Ønske om mere plads til cykelparkering
 10. Valg af op til 5 beboere til beboerrepræsentationen
 11. Valg af 2 suppleanter til beboerrepræsentationen
 12. Valg af 2 revisorer
 13. Valg til beboerposten
 14. Fastsættelse af mødediæter
 15. Eventuelt

 

Se bilag på hjemmesiden: www.ostergaarden2100.dk

Regnskab for 2019 bliver udleveret ved fremmøde d.24/2.

 

Med venlig hilsen

Beboerrepræsentationen i Østergården

 

Årsberetning for 2019

Nedenfor er en beskrivelse af årets gang i Østergården, både fra Beboerrepræsentationen (BR), fra de forskellige udvalg og grupper der er her i ejendommen og fra arbejdet i Fonden.

Du kan læse om hvad der er sket og selvfølgeligt læse lidt om de gode fester og sociale arrangementer der holdes her i ejendommen.

BR – året der er gået
Vi har i BR haft endnu et år hvor der på de månedlige møder er blevet diskuteret stort og småt. Du er som beboer altid velkommen til at komme forbi med sager af større eller mindre karakter.

Det er altid dejligt når I som beboere kigger forbi, og vi kan mærke at mange af os er glade for at bo her og deler ønsket om at vi her haren ejendom der er tryg og god, og kan danne rammen om et godt liv.

Asbest
En del af efteråret er gået med dialog med PrivatBo omkring den fundne asbest på rørsamlinger på lofterne. Dette har været til stor gene for mange af os beboere, og vi har fra BR haft mange samtaler med PrivatBo om forløb, mængden af informationer og hvordan vi som beboere har skulle handle. Det har ikke været sjovt at blive afskåret fra sine ejendele fra den ene dag til den anden og det har forekommet mærkværdigt at noget som længe har været, pludselig skulle handles på. Men vi må udvise forståelse for at en viden om potentielt byggematerialer skal handles på – og det skete.

Lillegården
Lejere i Askøgade og Vognmandsmarken med udsigt til lillegården har kunnet konstatere at der, efter renoveringen i 2016, har været problemer med nedsivning af regnvandet. Dette skyldes til dels den nedgravede faskine. Der har siden begyndelsen af 2020 været gravemaskine i gården igen – og der er ved at blive fundet en løsning, der sikrer at vi får afledt regnvandet som var målet.

Samarbejdspartnere
Igennem 2019 har BOSAM, vores lejerorganisation, været en stor og god hjælp. Vi har fået sparring og ny viden og BR vil gerne sige et stort tak for godt samarbejde.

Vi har i 2019 også haft et godt samarbejde med PrivatBo, både på hovedkontoret samt med vores ejendomsmester René og gårdmand Carsten.

Tak for et godt samarbejde og for jeres altid store indsats

Fonden
Arbejdet i Fonden Østergården, hvor I som beboere er repræsenteret med én stemme af tre, har igen i år været præget af samtaler og forhandlinger om udskiftning af tag samt finansiering af taget.

På beboermødet i januar 2019, gav I Fondsbestyrelsesmedlemmet mandat til at gå tilbage til den resterende bestyrelse og give udtryk for at det ikke var beboernes ønske at få tagboliger. Dette blev hørt, og beslutningen blev at der alene sker en udskiftning af tag, med isolering og lign.

Arbejdet forventes at starte i løbet af foråret 2020.

Der er endnu ikke en endelig pris for projektet og vi lejeres betaling er derfor heller ikke på plads. Der udestår derfor endnu mange forhandlinger.

Nyt Gårdlaug/Havegruppe

I efteråret 2019 fik vi endelig etableret vores nye gårdlaug/havegruppe, der består af frivillige beboere i ejendommen og det første på vores dagsorden var forskønnelse af vores nye orangeri. Vi fik indkøbt en del materiale inkl. planter og potter og samlet borde, stole og bænke samt pyntet med puder og tæpper. Resultatet blev et rigtigt lækkert og indbydende orangeri.

Det ses også tydeligt på anvendelsen af orangeriet. I løbet af sommeren især er der blevet holdt indtil flere børnefødselsdage mm. i orangeriet. Det er en fryd at se hvor populært orangeriet er blevet.

Det blev i efteråret besluttet at det skulle koste 50,- at reserverer orangeriet. Pengene vil blive brugt til vedligehold af orangeri samt andre gårdprojekter som havegruppen står for og er derfor noget der komme tilbage til os alle i form af en lækker gårdhave.

Beslutningen om betaling er truffet i af BR og havegruppe i fællesskab.

Reglerne for betaling er trådt i kraft den 1. januar 2020, og der vil fra Havegruppens side blive fulgt op med en kalender og officiel vejledning omkring reservationsprocedure.

Man kan selvfølgelig fortsat kvit og frit benytte orangeriet som beboer i de tidsrum det ikke er reserveret.

I efteråret fik vi også flyttet en del af de gamle plantekasser i Askøgade forud for LAR projektets fortsatte byggeri. Igen var havegruppen samt andre frivillige trukket i arbejdstøjet og i løbet af ganske få timer blev der både flyttet plantekasser og en del planter og urter, så vi fortsat kan have glæde af dem.

Er du intereseeret kan du komme på mailliste ved at skrive til klima@ostergaarden2100.dk.

Du er er også meget velkommen til bare at dukke op til vores arbejdsdage/arrangementer, som altid vil blive postet på vores hjemmeside og Facebook. Der er ikke noget krav til hvor meget eller lidt man deltager. Er man mest til at rode med plantekasser, så er det det man gør og vil man hellere rode med orangeriet, så er det det man byder ind på.

Når byggeriet i Askøgade er overstået (forventet slut marts 2020) vil der blive meldt ud mht. en dato hvor havegruppe igen mødes, så hold øje med Facebook eller hjemmesiden www.ostergaarden2100.dk.

De sociale tiltag i 2019

Udover en havegruppe som mødes ind imellem, så var 2019 også året hvor Maria fra gården startede en ny tradition med fællesspisning en gang om måneden. Det hele startede i sensommeren med fællesspisning ved vores orangeri og senere er det så flyttet ned i vores selskabslokale i nr.70 med støtte fra BR. Dette tiltag fortjener stor ros og selv om Brian fra BR midlertidig står for det praktiske omkring fællesspisninge i januar og februar er dette Marias idé og hun vil fortsætte med at være ansvarlig for afholdelse af den månedtlige fællesspisning fra marts 2020 og frem. Stor ros til Maria for initiativet.

Derudover så har Thea og Anders sørget for at vores 3 fællearrangementer er blevet holdt i hævdt. Her tænkes på fastelavnsfest, sommerfesten og vores årlige juletræsfest (tænding af juletræet). Vi er fortsat som ejendom rigtig gode til at være sociale og mødes med hinanden over en kop kaffe eller børneleg i gården om sommeren.

I forlængelse af det opfordrer vi alle til at komme hinanden ved. Findes der beboere i din opgang eller gård som virker ensomme eller isolerede, så byd dem på en kop kaffe. Er der ældre beboere der har svært ved at komme ud og har meget lidt social kontakt, så bank på deres dør og introducer dig. Vi oplevede desværre for en række år siden at enkelte beboere var gået bort i deres lejlighed og at der gik en rum tid inden det blev opdaget. Det ønsker vi ikke skal ske for flere i fremtiden.

Motionsklubben

Efter flere år som tovholder for motionsklubben, så har Morten valgt at stoppe og vi skal derfor have fundet en ny tovholder. En stor tak til Morten skal lyde for det store arbejde der gennem årene er lagt i arbejdet med vedligeholdelse og varetagelse af motionsklubben.

Er du den beboer der har lyst til at tage over og være tovholder på motionsklubben så tag kontakt BR. Vi skal nok hjælpe dig med at komme i gang. Det er ikke noget der kræver mere end maksimalt én time eller to om måneden.

Fra Redaktionen

Vi har i løbet af 2019 sædvanen tro udgivet et par beboerposter hvor vi forsøger at komme omkring hvad der sker i Østergården, både af socialkarakter samt praktiske oplysninger fra beboerrepræsentationen. Har man lyst til at deltage i Redaktionens arbejde har man mulighed for det til det årlige beboermøde. Vi byder altid flere hænder og ideer velkomne.

Redaktionens arbejde består i, udover at udgive beboerposten, at opdaterer vores hjemmeside med friske informationer om hvad der sker i gården. Vores hjemmeside kan findes på www.ostergaarden2100.dk og er samtidig BR’s officielle kanal for information til beboerne. På denne side kan man også finde forskellige praktiske informationer om gården, f.eks. hvor man finder vores snedkerrum eller vores cykelværksted, hvordan man låner vores selskabslokale i nr.70 eller får en nøgle til vores billardlokale og adgang til motionsrum mm.

Udover at opdaterer vores hjemmeside, så fungerer redaktionen som moderatorer på vores Facebook side som hedder Østergården 1933. Dette er ikke en officiel kanal for informationer fra BR til beboerne, men BR følger selvfølgelig med og har for vane at følge op på problemer som beboerne oplever. Senest har der været en sag med loftrum som blev efterladt ulåste efter asbestrensningen. Dette blev BR bekendt med efter et opslag på Facebook og her valgte BR at handle med det samme på beboernes vegne. Men fortrinsvis er vores Facebook gruppe et beboer-til-beboer medie.

Som skrevet i det ovenstående, så byder vi altid nye ideer og hænder til at løfte dem velkomne i redaktionen. Vil man i kontakt med redaktionen kan man sende en mail til redaktion@ostergaarden2100.dk.

Som redaktion skal vi også lige gøre opmærksom på hvad der er de officielle kommunilationskanaler.

Beboerrepræsentationen: br@ostergaarden2100.dk

Selskabslokalet: lokale@ostergaarden2100.dk

Motionsklubben: motion@ostergaarden2100.dk

Gårdlaug/havegruppe: klima@ostergaarden2100.dk

Festudvalget: fest@ostergaarden2100.dk

Ejendomsmesteren: 210kbh@privatbo.dk

beboerpost

 

 

Ang. loftrum

Kære naboer,

Beboerrepræsentationen har fået følgende tilbagemeldinger fra PrivatBo.

Der er desværre sket en brist i kommunikationen i forbindelse med frigivelsen af loftsrum, som har resulteret i at rummene ikke er blevet låst.

Aflåsning af rummene pågår i øjeblikket i de aktuelle områder.

Vi vil naturligvis gøre alt for at det ikke gentager sig i de næste områder, som frigives.

De effekter (primært tekstiler), som er pakket i plastsække og lukket med gul tape, er ikke forurenede, og kan blot pakkes ud og benyttes igen.

De har blot været pakket i poser, for at de ikke skulle blive udsat for støv, mens rengøringen er blevet foretaget.

Vi håber alt foregår på korrekt vis fremover.

Mvh

Beboerrepræsentationen

002

LAR projektet fortsætter i Askøgade

Kære beboere,

Vi har længe undret os lidt over om man overhovedet ville gå i gang med anden del af LAR gård projektet, altså den del der inkluderer Askøgade. Det sker nu er vi dags dato blevet oplyst om i beboerrepræsentationen.

Københavns Kommune forventer opstart af anlægget d. 26. november og afslutning i marts 2020. I forbindelse med anlægget kan vi ikke parkere biler og cykler i Askøgade og når der skal anlægges nye fortove, vil det, for beboere med adresse i Askøgade, i perioder være adgang til ejendommen via fx gangbroer og/eller køreplader. Når Københavns Kommune har fundet en entreprenør, vil der komme orienteringer/opslag direkte fra entreprenøren ift. adgangsforhold i takt med at anlægget skrider frem.

Hvorfor i Askøgade?

Fremtidens gårdhave ved Askøgade skal være en demonstration af regnvandshåndtering for en åben gård, hvor ejendommene ligger på begge sider af gaden og demonstrere hvordan, der kan skabes sammenhæng mellem gård- og gaderum med en regnvandshåndtering, der både fungerer med trafik og kan skabe et mere grønt byrum. Projektet er skabt i samarbejde mellem beboere og ejerrepræsentanter i Fonden Østergården (Askøgade nr. 4-14 og Vognmandsmarken nr. 26-74), Københavns Kommune og et rådgiverteam bestående af landskabsarkitekter, ingeniører og
proceskonsulenter.

Hvad med plantekasserne?

I forbindelse med at projektet nu skal til at starte op skal de blandt beboere med interesse for plantekasserne gøre op med sig selv om vi ønsker at bevare dem. Derfor vil dette senest skulle ske i weekenden d.23-24 november. Har man et ønske om at bevare en eller flere plantekasser, så send en mail til klime@ostergaarden2100.dk med hvornår du kunne tænke dig at deltage med at flytte plantekasser i den ovennævnte weekend. Vælger vi ikke at flytte dem vil Københavns Kommune bare fjerne dem ift. projektet, så bevarelsen af dem er umiddelbar helt op til os som beboere.

Dette skriver Københavns Kommune i en skrivelse vi har modtaget i dag:

I fremtiden vil der:

 • Ikke være lovligt med bilkørsel fra Vognmandsmarken ind til
  Askøgade, men stadig være åbent for cykelkørsel. Askøgade
  ensrettes ikke, men bilkørsel fra Vognmandsmarken til Askøgade
  skal fremover foregå via Livøgade og Venøgade. Se vedhæftede kort
  (bilag 2)
 • Etableres 15 skråparkeringspladser i stedet for 15
  længdeparkeringspladser.
 • Etableres en plads i den ende af Askøgade, som ligger ud mod
  Vognmandsmarken.
 • Ændres vejstatus til en ”lege- og opholdsgade” med en
  hastighedsbegrænsning på max. 15 km/t.
 • Etableres cykelparkeringspladser i stativ.
 • Plantes 10 træer.

 

Med venlig hilsen

Beboerrepræsentationen