Besked ang. fællesrum I Østergården

Kære Nabo,

Hvis du finder at tørrerummet er aflåst, snedkerrummet, cykelværkstedet eller motionsrummet er rodet og snavset eller at Orangeriet ikke er ryddet, efter en af dine naboer har brugt det, så er det dine naboer du skal tage fat i, alternativt beboerrepræsentationen.

Vores fælles-rum er, som ordet antyder, rum vi har i fællesskab, med fælles benyttelse og med fælles funktionalitet for øje.

Derfor er disse fællesrum også vores fælles ansvar og det indbefatter vedligehold, udvikling og administration.

Kan vi ikke vedligeholde eller administrere brugen af disse fællesrum, kan det betyde at de bliver fuldstændig aflåst og at der påføres en administration- og vedligeholdelses pris for at benytte dem.  Det er ikke ønskværdigt og din beboerepræsentation anmoder derfor om, at du hjælper dig selv og din nabo og passer pænt på vores fællesarealer og rydder op efter dig – og nogen gange efter andre.

Mener du, at beborerepræsentationen skal informeres om en specifik problematik er du altid velkommen til at skrive en e-mail til BR (br@oestergaarden2100.dk) eller få et punkt på til det årlige beboermøde så vi kan diskutere det i plenum.

Vi håber I, ligesom vi, der sidder i BR, er enige om at vi bedst hjælper os selv og hinanden ved at løfte i flok.

Så husk gerne – at det ikke er vores ejendomsmester René og gårdmand Carsten der løser opgaver omkring fællesrum – men os selv.

Så lad René og Carsten udføre deres arbejde i fred og ro – de har så mange andre vigtige opgaver på vores dejlige ejendom.

Med venlige nabohilsner

Beborerepræsentationen

Container til lofttømning

Info om opstilling af container.

Den store røde container er til lejernes rådighed ved tømning og oprydning af loftrum i den sidste fase af tagprojektet.

Containeren er placeret ude på Vognmandsmarken ved indkørslen til gården og det er den blå opgangsnøgle der passer i hængelåsene.

Mvh

Ejendomskontoret

Container til lofttømning

Der vil igen blive opstillet container som er til rådighed ved lofttømning.

Denne gang vil den ikke stå inde i gården men ude ved indkørslen i Vognmandsmarken 70.

Dette er for at undgå yderligere skade på gårdens inventar.

Det er stadig den blå opgangsnøgle som lejere skal bruge for at åbne hængelåsene.

Med venlig hilsen

Ejendomsmesteren

Henvendelse på Ejendomskontoret

Kære nabo,

En venlig påmindelse om at huske ejendomskontorets kontortider ved henvendelse. Ejendomsmester og gårdmand har begge mange opgaver på ejendommen samtidig med at de yder os god service. I går morges var 21 af os forbi før normal kontortid – og så bliver det vanskeligt at nå alle opgaver. Så lad os i fællesskab hjælpe dem og sende dem en mail når en henvendelse ikke haster, eller om muligt vente med at komme forbi til kontorets åbningstid.

Kontorets åbningstider er:

Mandag – fredag kl. 8.00-8.30, samt
Torsdag også kl. 14.00-14.30

Det er også muligt at sende en mail på 210kbh@privatbo.dk hvis man ikke har mulighed for at kigge forbi.

Mvh

BR og Ejendomsmesteren

Besked fra Københavns Kommune ang. smitte med covid i bl.a. Østergården

Bliv testet, københavner 🙏

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag informeret os om, at de har fundet enkelte tilfælde af den brasilianske virus-variant på ydre Østerbro i København. De har igangsat intensiveret smitteopsporing. Det er en meget omfattende smitteopsporing, hvor styrelsen ud fra et forsigtighedsprincip også kontakter de nære kontakters nære kontakter med henblik på isolation og test. Arbejdet er i fuld gang.

Derudover er der igangsat intensiveret rengøring og information af beboerne i nærområdet (plakater i relevante opgange og sms til private telefoner). Vi er i tæt dialog med styrelsen, og vi igangsætter løbende de initiativer, som styrelsen anbefaler.

Husk, at myndighederne opfordrer alle til at blive testet regelmæssigt og gerne to gange om ugen. Teststeder på http://www.kk.dk/coronatest.

PrivatBo overgår til DEAS

Kære nabo,

Dette er en orientering om Fonden Østergårdens fremtidige relation til administrationsselskab. Der hænger information i opgangene og den vil også komme på hjemmesiden. Husk at det ikke ændrer på, at vi bor i en ejendom ejet af Fonden Østergården. Det er alene administrationsselskab der skifter.

“Frederiksberg Boligfond og De ti københavnske har siden 1993 sammen været ejere af PrivatBo amba, som har forestået administrationen af fondenes ejendomme på Frederiksberg og i København.

Drift af boligudlejningsejendomme bliver til stadighed mere kompleks på grund af nye regelgrundlag og teknik. Fondenes ledelser har dernæst fundet, at den ”armslængde”, som efter fondenes vurdering skal være til stede for at sikre den mest hensigtsmæssige administration, ikke fuldt ud opnås med den nuværende organisation, hvortil kommer at den nuværende administration, på grund af sin størrelse, er sårbar i forbindelse med opsigelser og lign.
Fondenes bestyrelser derfor overvejet, hvordan forvaltningen af ejendommene bedst kan tilrettelægges i fremtiden. Disse overvejelser har ført til, at fondene har besluttet at indgå en aftale med DEAS Ejendomsforvaltning om rammerne for et fremtidigt samarbejde om ejendommenes administration.

DEAS er en anerkendt ejendomsforvalter med hovedkontor på Frederiksberg. Det er fondenes opfattelse, at DEAS har de kompetencer og resurser, som fondene efterspørger, og at et samarbejde med DEAS vil fremtidssikre forvaltningen og styringen ejendommenes udvikling og drift.

Der arbejdes i øjeblikket på at få de sidste detaljer på plads, dels aftalernes endelige udformning, dels med at få alt det praktiske, som følger med fondenes beslutning, ført ud i livet. Det forventes, at DEAS overtager administrationen og driften af ejendommene inden sommerferien.

Det bemærkes, at administrationsovergangen ikke påvirker de særlige aftaler, som fondene har indgået med lejerne i de enkelte ejendomme. Disse aftaler vil blive videreført uændret, ligesom fondenes hidtidige politik for så vidt angår lejefastsættelse, vedligeholdelse og pasning af ejendommene vil være uforandret.

Fondsbestyrelserne ser frem til det forestående samarbejde med DEAS. Vi er overbeviste om at DEAS i de kommende år vil passe godt på vores ejendomme og på ejendommenes lejere.”

Beboerrepræsentationen og COVID

Kære naboer,

Grundet COVID situationen så kan man ikke fysisk henvende sig på det månedlige BR møde på mandag, men kan i stedet henvende sig på vores mail som er br@ostergaarden2100.dk hvis man har henvendelser og så tager vi den online 🙂

Tak for forståelsen

Beboerrepræsentationen

Ovenvinduer i orangeriet

Kære naboer,

Vær opmærksom på at ovenvinduerne i Orangeriet er mekanisk indstillede, dvs. at de åbner og lukker afhængigt af sol og temperatur. Man må derfor UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER pille ved dem!

På forhånd tak.

Beboerrepræsentationen

Ryd op efter dig selv!

Kære naboer,

Det er dejligt at se at orangeriet bliver brugt flittigt, men vi har desværre observeret at man ikke er så god til at rydde op efter sig når man er færdig, inkl. at feje for kapsler og lignende.

Dette er der nød til at blive lavet om på. Alternativet er at der bliver sat en anden lås på og at man så skal hente en nøgle hver gang man skal bruge orangeriet, så vi kan holde lidt opsyn med hvem der ikke rydder op efter sig, og den idé er vi i beboerrepræsentationen faktisk ikke fan af.

Så hermed en opfordring til alle brugere, ryd op efter brug!

Mvh

Beboerrepræsentationen

orangeri001

Besked fra ejendomskontoret og BR ang. Covid-19

Vigtig information vedr. Covid-19

Kære naboer,

Vi er alle i en uprøvet situation – og vi er mange flere hjemme i alle døgnets timer hvilket betyder at vi de næste uger skal vise hensyn samtidig med at hele vores liv skal foregå i vores lejligheder. Det vil blive udfordrende – men jeg er sikker på at det er muligt. Jeg vil derfor – som BR repræsentant og beboer, opfordre til at vi viser hensyn og overholder husordenen. Se husorden her.

Samtidig betyder denne situation at der er mindre mandskab på ejendommen. Der hænger opslag i alle opgange og vil være tilgængeligt på FB og hjemmeside.

BR er tilgængelig på mail br@ostergaarden.dk

Pas på jer selv og hinanden

Booking af Orangeri

Kære naboer,

Så er den nye kalender kommet op nede i orangeriet med en guide for hvordan man sikre sig sin bookning af orangeriet og hvor de 50,- for bookningen skal betales.

Beslutningen om at tage 50,- for booking af orangeriet er taget af BR og Havegruppen og formaliseret til beboermødet d.24/2. Man er selvfølgelig altid velkommen til at bruge orangeriet uden at skulle booke det, uden for de bookede dage og tidsrum.

Vi håber i tager godt imod den nye procedurer som tidligere har være annonceret. De 50,- vil blive brugt til havegruppens fremadrettede arbejde med at holde orangeriet pænt samt andre forskønnende projekter i gården.

Der var en håndskreven seddel med ønsker om bookninger. Det er lykkes mig at få fat i de fleste og den sidste person jeg ikke kunne nå, håber jeg læser dette opslag.

Når man har booket orangeriet, vil der i højre side af denne hjemmesiden under kommende event stå at orangeriet er booket og hvilken dag og tid det er booket. Der vil ikke fremgå navne, adresser eller andet her, kun at det er booket.

Med venlig hilsen

Havegruppen og beboerrepræsentionen

kalenderorangeri

orangeri_orden

Vigtige e-mails i Østergården

e-mail-icon

Her er en status på hvilke e-mails der er at finde i Østergården og hvilket formål de tjener.

br@ostergaarden2100.dk – Beboerrepræsentationen.

lokale@ostergaarden2100.dk – Her kan du skrive hvis du ønsker at leje vores selskabslokale i nr.70.

tv@ostergaarden2100.dk – Har du problemer med dit TV signal er dette mailen at skrive til.

redaktion@ostergaarden2100.dk – Her skriver du til hvis du har forslag til indlæg på hjemmesiden her eller i den kommende beboer post.

fest@ostergaarden2100.dk – Hvis du vil være med til at arrangerer en af årets festlige begivenheder eller har forslag.

klima@ostergaarden2100.dk – Dette er have/klimagruppens e-mail. Er du interesseret i at have din egen plantekasse for sæsonen, eller bare interesseret i at deltage i det udendørs fællesskab i gården, så er dette mailen at skrive til.

motion@ostergaarden2100.dk – Hvis du ønsker at bruge vores motionslokale i kælderen.

210kbh@privatbo.dk – Mailen til vores ejendomsmester René.