Container til lofttømning

Der vil igen blive opstillet container som er til rådighed ved lofttømning.

Denne gang vil den ikke stå inde i gården men ude ved indkørslen i Vognmandsmarken 70.

Dette er for at undgå yderligere skade på gårdens inventar.

Det er stadig den blå opgangsnøgle som lejere skal bruge for at åbne hængelåsene.

Med venlig hilsen

Ejendomsmesteren