Besked fra Ejendomsmesteren

Der er igen en container til rådighed ved skraldehuset.

Den kan benyttes i forbindelse med oprydning af loftrum i forhold til tagrenoveringen.

Der er låse på og det er kun den blå nøgle som passer.

Denne gang må der dog ikke komme elektronik i .