Beboermøde 2020, dagsorden og beretning

 Dagsorden for Østergårdens beboermøde

i Kildevældskirkens krypt

mandag den 24. februar 2020 kl. 19.00

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Beboerrepræsentationens beretning
 4. Beretning fra Fonden Østergården
 5. Godkendelse af beboerrepræsentations regnskab 2019
 6. Indkomne forslag
 7. Tørrerum, opdeling med trådhegn, så rum inddeles i to
 8. Indkøb af støvsuger til rengøring af tørrerum
 9. Ønske om mere plads til cykelparkering
 10. Valg af op til 5 beboere til beboerrepræsentationen
 11. Valg af 2 suppleanter til beboerrepræsentationen
 12. Valg af 2 revisorer
 13. Valg til beboerposten
 14. Fastsættelse af mødediæter
 15. Eventuelt

 

Se bilag på hjemmesiden: www.ostergaarden2100.dk

Regnskab for 2019 bliver udleveret ved fremmøde d.24/2.

 

Med venlig hilsen

Beboerrepræsentationen i Østergården

 

Årsberetning for 2019

Nedenfor er en beskrivelse af årets gang i Østergården, både fra Beboerrepræsentationen (BR), fra de forskellige udvalg og grupper der er her i ejendommen og fra arbejdet i Fonden.

Du kan læse om hvad der er sket og selvfølgeligt læse lidt om de gode fester og sociale arrangementer der holdes her i ejendommen.

BR – året der er gået
Vi har i BR haft endnu et år hvor der på de månedlige møder er blevet diskuteret stort og småt. Du er som beboer altid velkommen til at komme forbi med sager af større eller mindre karakter.

Det er altid dejligt når I som beboere kigger forbi, og vi kan mærke at mange af os er glade for at bo her og deler ønsket om at vi her haren ejendom der er tryg og god, og kan danne rammen om et godt liv.

Asbest
En del af efteråret er gået med dialog med PrivatBo omkring den fundne asbest på rørsamlinger på lofterne. Dette har været til stor gene for mange af os beboere, og vi har fra BR haft mange samtaler med PrivatBo om forløb, mængden af informationer og hvordan vi som beboere har skulle handle. Det har ikke været sjovt at blive afskåret fra sine ejendele fra den ene dag til den anden og det har forekommet mærkværdigt at noget som længe har været, pludselig skulle handles på. Men vi må udvise forståelse for at en viden om potentielt byggematerialer skal handles på – og det skete.

Lillegården
Lejere i Askøgade og Vognmandsmarken med udsigt til lillegården har kunnet konstatere at der, efter renoveringen i 2016, har været problemer med nedsivning af regnvandet. Dette skyldes til dels den nedgravede faskine. Der har siden begyndelsen af 2020 været gravemaskine i gården igen – og der er ved at blive fundet en løsning, der sikrer at vi får afledt regnvandet som var målet.

Samarbejdspartnere
Igennem 2019 har BOSAM, vores lejerorganisation, været en stor og god hjælp. Vi har fået sparring og ny viden og BR vil gerne sige et stort tak for godt samarbejde.

Vi har i 2019 også haft et godt samarbejde med PrivatBo, både på hovedkontoret samt med vores ejendomsmester René og gårdmand Carsten.

Tak for et godt samarbejde og for jeres altid store indsats

Fonden
Arbejdet i Fonden Østergården, hvor I som beboere er repræsenteret med én stemme af tre, har igen i år været præget af samtaler og forhandlinger om udskiftning af tag samt finansiering af taget.

På beboermødet i januar 2019, gav I Fondsbestyrelsesmedlemmet mandat til at gå tilbage til den resterende bestyrelse og give udtryk for at det ikke var beboernes ønske at få tagboliger. Dette blev hørt, og beslutningen blev at der alene sker en udskiftning af tag, med isolering og lign.

Arbejdet forventes at starte i løbet af foråret 2020.

Der er endnu ikke en endelig pris for projektet og vi lejeres betaling er derfor heller ikke på plads. Der udestår derfor endnu mange forhandlinger.

Nyt Gårdlaug/Havegruppe

I efteråret 2019 fik vi endelig etableret vores nye gårdlaug/havegruppe, der består af frivillige beboere i ejendommen og det første på vores dagsorden var forskønnelse af vores nye orangeri. Vi fik indkøbt en del materiale inkl. planter og potter og samlet borde, stole og bænke samt pyntet med puder og tæpper. Resultatet blev et rigtigt lækkert og indbydende orangeri.

Det ses også tydeligt på anvendelsen af orangeriet. I løbet af sommeren især er der blevet holdt indtil flere børnefødselsdage mm. i orangeriet. Det er en fryd at se hvor populært orangeriet er blevet.

Det blev i efteråret besluttet at det skulle koste 50,- at reserverer orangeriet. Pengene vil blive brugt til vedligehold af orangeri samt andre gårdprojekter som havegruppen står for og er derfor noget der komme tilbage til os alle i form af en lækker gårdhave.

Beslutningen om betaling er truffet i af BR og havegruppe i fællesskab.

Reglerne for betaling er trådt i kraft den 1. januar 2020, og der vil fra Havegruppens side blive fulgt op med en kalender og officiel vejledning omkring reservationsprocedure.

Man kan selvfølgelig fortsat kvit og frit benytte orangeriet som beboer i de tidsrum det ikke er reserveret.

I efteråret fik vi også flyttet en del af de gamle plantekasser i Askøgade forud for LAR projektets fortsatte byggeri. Igen var havegruppen samt andre frivillige trukket i arbejdstøjet og i løbet af ganske få timer blev der både flyttet plantekasser og en del planter og urter, så vi fortsat kan have glæde af dem.

Er du intereseeret kan du komme på mailliste ved at skrive til klima@ostergaarden2100.dk.

Du er er også meget velkommen til bare at dukke op til vores arbejdsdage/arrangementer, som altid vil blive postet på vores hjemmeside og Facebook. Der er ikke noget krav til hvor meget eller lidt man deltager. Er man mest til at rode med plantekasser, så er det det man gør og vil man hellere rode med orangeriet, så er det det man byder ind på.

Når byggeriet i Askøgade er overstået (forventet slut marts 2020) vil der blive meldt ud mht. en dato hvor havegruppe igen mødes, så hold øje med Facebook eller hjemmesiden www.ostergaarden2100.dk.

De sociale tiltag i 2019

Udover en havegruppe som mødes ind imellem, så var 2019 også året hvor Maria fra gården startede en ny tradition med fællesspisning en gang om måneden. Det hele startede i sensommeren med fællesspisning ved vores orangeri og senere er det så flyttet ned i vores selskabslokale i nr.70 med støtte fra BR. Dette tiltag fortjener stor ros og selv om Brian fra BR midlertidig står for det praktiske omkring fællesspisninge i januar og februar er dette Marias idé og hun vil fortsætte med at være ansvarlig for afholdelse af den månedtlige fællesspisning fra marts 2020 og frem. Stor ros til Maria for initiativet.

Derudover så har Thea og Anders sørget for at vores 3 fællearrangementer er blevet holdt i hævdt. Her tænkes på fastelavnsfest, sommerfesten og vores årlige juletræsfest (tænding af juletræet). Vi er fortsat som ejendom rigtig gode til at være sociale og mødes med hinanden over en kop kaffe eller børneleg i gården om sommeren.

I forlængelse af det opfordrer vi alle til at komme hinanden ved. Findes der beboere i din opgang eller gård som virker ensomme eller isolerede, så byd dem på en kop kaffe. Er der ældre beboere der har svært ved at komme ud og har meget lidt social kontakt, så bank på deres dør og introducer dig. Vi oplevede desværre for en række år siden at enkelte beboere var gået bort i deres lejlighed og at der gik en rum tid inden det blev opdaget. Det ønsker vi ikke skal ske for flere i fremtiden.

Motionsklubben

Efter flere år som tovholder for motionsklubben, så har Morten valgt at stoppe og vi skal derfor have fundet en ny tovholder. En stor tak til Morten skal lyde for det store arbejde der gennem årene er lagt i arbejdet med vedligeholdelse og varetagelse af motionsklubben.

Er du den beboer der har lyst til at tage over og være tovholder på motionsklubben så tag kontakt BR. Vi skal nok hjælpe dig med at komme i gang. Det er ikke noget der kræver mere end maksimalt én time eller to om måneden.

Fra Redaktionen

Vi har i løbet af 2019 sædvanen tro udgivet et par beboerposter hvor vi forsøger at komme omkring hvad der sker i Østergården, både af socialkarakter samt praktiske oplysninger fra beboerrepræsentationen. Har man lyst til at deltage i Redaktionens arbejde har man mulighed for det til det årlige beboermøde. Vi byder altid flere hænder og ideer velkomne.

Redaktionens arbejde består i, udover at udgive beboerposten, at opdaterer vores hjemmeside med friske informationer om hvad der sker i gården. Vores hjemmeside kan findes på www.ostergaarden2100.dk og er samtidig BR’s officielle kanal for information til beboerne. På denne side kan man også finde forskellige praktiske informationer om gården, f.eks. hvor man finder vores snedkerrum eller vores cykelværksted, hvordan man låner vores selskabslokale i nr.70 eller får en nøgle til vores billardlokale og adgang til motionsrum mm.

Udover at opdaterer vores hjemmeside, så fungerer redaktionen som moderatorer på vores Facebook side som hedder Østergården 1933. Dette er ikke en officiel kanal for informationer fra BR til beboerne, men BR følger selvfølgelig med og har for vane at følge op på problemer som beboerne oplever. Senest har der været en sag med loftrum som blev efterladt ulåste efter asbestrensningen. Dette blev BR bekendt med efter et opslag på Facebook og her valgte BR at handle med det samme på beboernes vegne. Men fortrinsvis er vores Facebook gruppe et beboer-til-beboer medie.

Som skrevet i det ovenstående, så byder vi altid nye ideer og hænder til at løfte dem velkomne i redaktionen. Vil man i kontakt med redaktionen kan man sende en mail til redaktion@ostergaarden2100.dk.

Som redaktion skal vi også lige gøre opmærksom på hvad der er de officielle kommunilationskanaler.

Beboerrepræsentationen: br@ostergaarden2100.dk

Selskabslokalet: lokale@ostergaarden2100.dk

Motionsklubben: motion@ostergaarden2100.dk

Gårdlaug/havegruppe: klima@ostergaarden2100.dk

Festudvalget: fest@ostergaarden2100.dk

Ejendomsmesteren: 210kbh@privatbo.dk

beboerpost