Det årlige beboermøde 2020

Kære Naboer,

Sæt et kryds i kalenderen d.24/2/2020 for det bliver dagen hvor vi i år har fastsat det årlige beboermøde for alle beboerne. Sædvanen tro bliver det afholdt i Kildevældkirkens krypt.

Dagsorden og formel indkaldelse samt årsberetning vil blive uddelt til  alle senest 14 dage før i jeres postkasser, men indtil da har man mulighed for at indsende eventuelle forslag til vores dagsorden. Forslag kan sendes til br@ostergaarden2100.dk.

Med venlig hilsen

Beboerrepræsentationen