Besked fra ejendomsmesteren

Kære naboer, I har alle i dag fået en skrivelse i vores postkasse, fra vores administrationselskab PrivatBo, om at der endnu er nogle af os der mangler at indlevere nøgle til loftrum. Nøglen skal indleveres til ejendomskontoret og kan enten lægges i deres postkasse eller indleveres personligt. Undersøgelsen vedr. mistanke om asbest kan ikke færdiggøres før alle rum er gennemgået. Og derfor er der endnu ikke nyt om omfang og klarhed over hvornår vi igen kan tilgå vores ting på lofterne.

Derudover – en venlig reminder om at huske at tømme postkasserne i ny og næ der er nogen der er svære at aflevere post til.

Mvh

Ejendomskontoret