Indkaldelse til det årlige beboermøde

i Kildevældskirkens krypt

Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.00

Dagsorden for Østergårdens beboermøde:

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Beboerrepræsentationens beretning
 4. Beretning fra Fonden Østergården
 5. Godkendelse af beboerrepræsentations regnskab 2017
 6. Orientering om LAR Projektet
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af 5 beboere til beboerrepræsentationen
 9. Valg af 2 supplanter til beboerrepræsentationen
 10. Valg af 2 kritiske revisorer
 11. Valg til beboerposten
 12. Fastsættelse af mødediæter
 13. Eventuelt

Med venlig hilsen

Beboerrepræsentationen i Østergården

Årsberetning Østergaarden 2017Årsberetning Østergaarden 2017, 2Årsberetning Østergaarden 2017, 3